aƷֱ_>>
® ע^c  ( Ҏ 1.0g/ƿ ) Pעȣ 30063
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̖ ˎH10950345
ӢQ Cefoxitin Sodium for Injection
: mڌƷеļиȾ:ºȾȾolYܲĤԼǻǻȸȾѪYDƸȾPܛM...... ˽>>>

̩ ® ע^c  ( Ҏ 0.5g/ƿ*10ƿ/ ) Pעȣ 14327
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̩ ̖ ˎH46020491
ӢQ Ceftizoxime Sodium for Injection
: оµºȾ·ȾǻȾǻȾѪYƤwܛMȾǺPȾѪUXĤ׺͆μܲ ˽>>>

® ^߿w  ( Ҏ 0.125g/*6/ ) Pעȣ 11758
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̖ ˎH20083466
ӢQ Cefaclor Granules
: ƷҪmоµĺϵyϵyǺƼƤwܛMȾ ˽>>>

c ® ע^c  ( Ҏ 1.0g/ƿ ) Pעȣ 10514
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ c ̖ ˎH46020652
ӢQ Ceftriaxone Sodium for Injection
: ²µºȾ·đȾԼǻȾǻȾƤwܛMȾǺPȾѪYXĤ׵ȼgڸȾAƷ΄ίμ...... ˽>>>

® }Zhz  ( Ҏ 50mg/ ) Pעȣ 10001
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̖ ˎH10920124
ӢQ Minocycline Hydrochloride Capsules
: mܲɪUcϣײϾ׃ΗUGēU÷wԭwȌƷеIJԭwиȾ1...... ˽>>>

 1/14  66  һ  D     

ˎ^
ˎ^
̌^

Wվ؈D | | Ҫ | ˺ˎ | ˫ɫͼ18 | © Ϻˎɷ޹˾