aƷֱ_>>
ˎ( Generic Pharmaceutical )
® ע^c  ( Ҏ 1.0g/ƿ ) Pעȣ 30063
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̖ ˎH10950345
ӢQ Cefoxitin Sodium for Injection
: mڌƷеļиȾ:ºȾȾolYܲĤԼǻǻȸȾѪYDƸȾPܛM...... ˽>>>

̩ ® ע^c  ( Ҏ 0.5g/ƿ*10ƿ/ ) Pעȣ 14327
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̩ ̖ ˎH46020491
ӢQ Ceftizoxime Sodium for Injection
: оµºȾ·ȾǻȾǻȾѪYƤwܛMȾǺPȾѪUXĤ׺͆μܲ ˽>>>

® ^߿w  ( Ҏ 0.125g/*6/ ) Pעȣ 11758
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̖ ˎH20083466
ӢQ Cefaclor Granules
: ƷҪmоµĺϵyϵyǺƼƤwܛMȾ ˽>>>

u ® Ƭ  ( Ҏ 0.32g/Ƭ ) Pעȣ 11421
̮aƷ
Ʒ̘ˣ u ̖ ˎZ46020063
ӢQ Jianyang Pian
: aI澫dI̓˥йԹܵ°Y ˽>>>

® }堖Ƭ  ( Ҏ 40mg/Ƭ ) Pעȣ 10602
t ̮aƷ
Ʒ̘ˣ ̖ ˎH19999421
ӢQ Propranolol Hydrochloride Sustaind-release Tablets
: 1. Ѫ(ΪcѪˎ) 2. Ľgʹ 3. Կʧʧ؄ecӰPSʧ...... ˽>>>

 1/24  118  һ  D     

ˎ^
ˎ^
̌^

Wվ؈D | | Ҫ | ˺ˎ | ˫ɫͼ18 | © Ϻˎɷ޹˾